កូន​ៗរបស់​​​អ្នក​​ភូមិ​បឹង​កក់ ទ្រ​ហោ​យំ ទទូច​អង្វរ​​សុំ​​​រក​យុត្តិធម៌​​ជូន​អ្នក​​​ម្តាយ​

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ឧសភា ២០១២ ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ កុមារា និងកុមារីជាច្រើនរូបបានបង្ហូរទឹកភ្នែកជោកថ្ពាល់ នៅមុខក្រសួងយុត្តិធម៌ ទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកម្តាយរបស់ពួកក្រោយពីកុលាការ

រាជធានីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី ១ឆ្នាំ ទៅ ២ឆ្នាំ កន្លះ។

កុមារ ដែលជាកូនរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការការពារដីធ្លី និងលំនៅស្ថានក្នុងតំបន់បឹងកក់ និង សាច់ញាតិរបស់ពួកគេ ក៏បានទាមទារឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃ

ក្រសួងនោះ នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះលែងអ្នកម្តាយរបស់ពួកគេផងដែរ។

កុមារីម្នាក់ឈ្មោះសៀក ម៊ីលីអាយុ១២ឆ្នាំ រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាកូលាបទី១ ដែលជាកូនស្រីអ្នកស្រីគង់ ចន្ថាបានប្រាប់ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍នៅកន្លែងដែលពួកគេជួបជុំនោះថា «ខ្ញុំត្រូវការអ្នកម្តាយរបស់ខ្ញុំ មានសេរីភាពឡើងវិញ»។

Advertisements