ពីកូនអ្នកភូមិបឹងកក់៖ អរគុណមីង Hillary Clinton

ដោយមាន​អន្តរាគមន៍​ពី​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​នៃ​សហរដ្ឋអាមេរិក, លោកជំទាវ Hillary Clinton ឱ្យ​កម្ពុជា ដោះលែង​អ្នកភូមិ​បឹងកក់​ទាំង១៥នាក់។ កូនៗអ្ន​ង​ភូមិ​បឹងកក់​បាន​សរសេរ​លិខិត​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​លោកស្រី សូមចុចទីនេះដើម្បីអាននូវខ្លឹមសារទាំងស្រុង។

Advertisements

One thought on “ពីកូនអ្នកភូមិបឹងកក់៖ អរគុណមីង Hillary Clinton”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s