អ្នកភូមិបឹងកក់ទាំងទាំង១៣នាក់ ទីបំផុតបានចេញពី ពន្ធនាគារហើយ!

អ្នកស្រី ទេព វន្នី និងអ្នកភូមិបឹងកក់១២នាក់ផ្សេងទៀតបានចាកចេញពីពន្ធនាគារ

ព្រែសរកាលពីយប់មិញ ក្រោយសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចដោះលេងនៅថ្ងៃទី២៧។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s