លិខិត​ថ្លែងអំណរគុណ របស់សហគមន៍បឹងកក់

សហគមន៍បឹងកក់បាន​ចេញលិខិត​ថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការ សមាគម សហជីព សហគមន៍ អ្នកកាសែតជាតិនិង អន្តរជាតិ

សូមចុចទីនេះដើម្បីមើលអត្ថន័យពេញ

Advertisements

អ្នកបឹងកក់ទាំង១៥នាក់ ត្រូវបានដោះលែង ចូរបញ្ចប់ករណីជម្លោះដីធ្លីចាប់ពីពេលនេះតទៅ

នៅក្រៅខ្សែបន្ទាត់ ជារបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញដោយអង្គការសមាគមធាងត្នោត (STT)ដែលស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលអាចសម្រេចបាន និងជាប្រតិបត្តិជាក់ស្តែងមួយ

Continue reading “អ្នកបឹងកក់ទាំង១៥នាក់ ត្រូវបានដោះលែង ចូរបញ្ចប់ករណីជម្លោះដីធ្លីចាប់ពីពេលនេះតទៅ”