លិខិត​ថ្លែងអំណរគុណ របស់សហគមន៍បឹងកក់

សហគមន៍បឹងកក់បាន​ចេញលិខិត​ថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការ សមាគម សហជីព សហគមន៍ អ្នកកាសែតជាតិនិង អន្តរជាតិ

សូមចុចទីនេះដើម្បីមើលអត្ថន័យពេញ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s