សកម្មភាព សាមគ្គីភាពជាអន្តរជាតិ៖ ដោះលែង អ្នកស្រី បុប្ផា និង សាក់មុន្នី។

កាលពីសប្តាហ៍មុន អ្នកចូលរួមជាច្រើននាក់នៅវេទិការសង្គមសម្រាប់ទីក្រុង

ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ​ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង ណាប់ប្លីស Naples, Italy,បានធ្វើការអំពាវនាវមួយ សុំឱ្យមានការដោះ​លែង ​អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា និងអ្នកស្រី ទឹម សាក់មុន្នី ក្នុងអំឡុងពេលដែលពួគគេធ្វើការ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ នៅខាងក្រៅវេទិការសង្គមសម្រាប់ទីក្រុងពិភព​លោក​ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីទាមទារឱ្យមានលំនៅឋាន​សមរម្យ ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s