លោកអ្នកអាចចូលមើលប្រវត្តិរួបសង្ខេបបុប្ផា និងមុន្នី

បុប្ផា និងសាក់មុន្នី នឹងត្រូវឡើងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី២៦ ខាងមុខនេះ ប្រសិនអស់លោកអ្នកចង់ដឹងពីពត៌មានបន្ថែម ឬប្រវត្តិអ្នកទាំងពីរ សូមចុចលើ បុប្ផាសាក់មុន្នី

ឬអស់លោកអ្នកអាចទាញយក ដោយចុចលើបុប្ផា សាក់មុន្នី

Advertisements

One thought on “លោកអ្នកអាចចូលមើលប្រវត្តិរួបសង្ខេបបុប្ផា និងមុន្នី”

  1. ហេ​ហេ​! ចង់មើលប្រវត្តិ អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា ស្រាប់តែ ឃើញមានតែអក្សរ អង់គ្លេស ?!?! តើ អ្នកចង់អោយ ខ្មែរមើល ឫ អោយ បរទេសមើល ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s