លោកហ៊ុនសែនប្រើប្រព័ន្ធតុលាការបំបាក់ អ្នករិះគន់លោក

Vanny Crying

សេចក្តីថ្លែងការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស (Human Rights Watch)

អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលមួយ ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង ញ៉ូវ យ៉ក នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃ២៨ ធ្នូ ២០១២ អំពាវនាវជំរុញឱ្យមានការដោះ​លែង​ជា​បន្ទាន់មនុស្សពីររូប គឺលោក ប៉ន សំណាង និងសុខ សំអឿន ដែលតុលាការឧទ្ធរបានសម្រេច​បញ្ជូន​ទៅ​ក្នុងពន្ធនាគារសារជាថ្មីក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំ និងសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់គឺ អ្នកស្រី យ៉ោមបុប្ផា ដែលអ្នកទាំង​បី​ពុំមានទោសកំហុសអ្វីដូចដែលបានចោទប្រកាន់ឡើយ។ ​សូមអានខ្លឹម​ទាំងស្រុង សារជាភាសាអង់គ្លេស។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s