អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអំពាវនាវសុំឱ្យដោះលែងអ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា

 

អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ ដែលមានមូលដ្ឋានប្រចាំនៅប្រទេស កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ

បានធ្វើការអំពាវនាវមួយសុំឱ្យដោះលែងអ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s