សកម្មជនដីធ្លីប្រមូលផ្តុំនៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េ និងភ្នំពេញ

ខណៈមានសកម្មជនដីធ្លីប្រមាណជាង៦០នាក់មកពីតំបន់

បឹងកក់ប្រមូលផ្តុំគ្នា ធ្វើការទាមទារមួយសុំឱ្យស្ថានទូតកូរ៉េ ដែលតំណាងឱ្យប្រទេសមួយដែលមាន ឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីបានដោះលែងអ្នកស្រីបុប្ផាដោយឥតលក្ខខណ្ឌ។ នៅថ្ងៃដដែលនេះដែរ ក៏មាន​ការប្រមូលផ្តុំគ្នាដែលមានការចូល រួមពីអ្នកស្រី ប៉ូវ សោភា ​និងលោកសុគន្ធរដ្ឋ និងសកម្មជនការពារដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្សជាច្

រើនទៀតនៅទីក្រុងសេអ៊ូល មុខស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ដែលការទាមទារនោះមានខ្លឹមសារដូចអ្នករៀបចំនៅស្រុកខ្មែរដែរ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s