សហគមន៍បឹងកក់ និងសគមន៍ផ្សេង ទៀត នៅរាជធានី ភ្នំពេញប្រមូលផ្តុំ នៅមុខគុកប៉េសេ

198054_416107501820807_505963317_n

កាលពី​ថ្ងៃទី១២ ឧសភា​នេះ សគម​ន៍​បឹងកក់ និង​សហគមន៍​ផ្សេងទៀត​បាននាំគ្នា​ប្រមូលផ្តុំ​មុខ​គុក​ប៉េសេ មាន​ប្រមាណ១៥០នាក់ ដើម្បី​រំឭក​ដល់​គុណ​ម្តាយ ដែល​អ្នកស្រី​បុប្ផា​ជា​ម្តាយ​ដ៏​ល្អ​មួយ​រួប​ប៉ុន្តែ​ត្រូវបាន​ជាប់ពន្ធនាគារ យ៉ាង​អយុត្តិធម៌ និង​រស់នៅ​បែក​ពី​កូន​ជាទី​ស្រឡាញ់​អស់​រយៈពេល២៥០ថ្ងៃ​មកហើយ គិតដល់​ថ្ងៃ១២ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣នេះ។

247741_490545677685827_737332952_n

936828_490544807685914_2002663393_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s