យុទ្ធនាការជុំវិញពិភពលោកគាំទ្រឱ្យមានការដោះលែង អ្នកស្រីយ៉ោម បុប្ផា សកម្មជនដីធ្លី

អង្គការលើកលែងទោស អន្តរជាតិ​ បាននិងកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីទាមទារឱ្យមានការដោះលែង

អ្នកស្រីយ៉ោម បុប្ផា សកម្មជនដីធ្លីដែលរងការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ ​និងជាប់ពន្ធនគារអស់រយៈពេល៤៤៤ថ្ងៃមកហើយ។

ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រលើញតិ្តឱ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា សូមចុចទីនេះ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s