សកម្មជនដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋាន សកម្មជនព្រះសង្ឃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង២០០នាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នាជាលើកទីបីនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃស

នៅទី៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤នៅម៉ោង៨ ព្រឹកសហគមន៍សកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋាន សកម្មជនព្រះសង្ឃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង២០០នាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខពន្ធនាគារព្រៃស (ម១ និងម២) ដើម្បីអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការដែលគេល្បីថាមិនដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដទេកន្លងមក។ ការអំពាវនាវឱ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ចំពោះសកម្មជនដីធ្លី ព្រះសង្ឃ និងសកម្មជននយោបាយទាំង១៩ នាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ។
នេះជាលើកទីបីហើយ ដែលពួកគេបានមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខ ពន្ធនាគារព្រៃស (ម១ និងម២) សកម្មជនទាំង១៩នាក់ រួមមានសមាជិកសហគមន៍ ព្រះសង្ឃ និងក្រុមសកម្មជនគណបក្ស ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤កន្លងមក។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s