អ្នកចូលរួមជាង៣០០ នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅព្រៃសរសាជាថ្មី

នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី ២៨ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤ មានអ្នកចូលរួមជាង៣០០ នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅព្រៃសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី ២ (ម ២) ដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន១៨ ដែលត្រូវបានជាប់ឃុំបច្ចុប្បន្ន។ ព្រះសង្ឃបានដឹកនាំការជួបជុំនេះ សមាជិកសហគមន៍អ្នកគាំទ្រសាច់ញាតិនិងកុមារសកម្មជន១៨ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំនោះដែរ។ ក្រុមនេះបានទាមទារឱ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងការស្នើសុំបញ្ចប់នៃការធ្វើកូដកម្មអត់អាហាររបស់ស្ត្រីសកម្មជន៨ ដែលកំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែម២ ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូមកម្លេះ។ ព្រះសង្ឃដឹកនាំការធ្វើអធិស្ឋាននិងការធ្វើសម្មាធិស្ងាត់យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ មុនពេលដើរហែក្បួនទៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទីម១។20141228-CC1 n 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s