សំណុំរឿងព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត ត្រូវបានចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យព្រះរាជអាជ្ញាពិនិត្យឡើងវិញ

នៅថ្ងៃអង្គារទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ព្រះតេជគុណព្រះនាម លួន សុវ៉ាត ត្រូវបានកោះហៅទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញ។ ព្រះអង្គត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ “ញុះញង់ឱ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ” នៅលើការចូលរួម និងការគាំទ្រការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំង នឹងជម្លោះដីធ្លីដែលកំពុងបន្ត​នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ Continue reading “សំណុំរឿងព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត ត្រូវបានចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យព្រះរាជអាជ្ញាពិនិត្យឡើងវិញ”

Advertisements